JAAT Style Quality

Ešte ťažšie ako k zdravým potravinám, je dostať sa na Slovensku ku zdravému  hotovému jedlu, ktoré sa vždy skladá z viacerých druhov potravín, či už ho kupujete ako polotovar, alebo ako jedlo v reštaurácii. Tu vstupuje do hry nielen kvalita  potravín, ale aj  umenie prípravy jedla, hygiena, prostredie posedenia, kvalita služby, rýchlosť a úroveň dodávky jedla zákazníkovi a nakoniec aj schopnosť kvalitu udržať.  
Zďaleka nie všetkým predajcom, reštauráciám  a iným stravovacím zariadeniam sa to darí. Lepšie povedané, skôr nedarí, ako darí a preto informácie o miestach, kde sa k zdravým jedlám dostanete, sú viac ako želateľné.
Aj tá najlepšia reštaurácia nemusí dokázať zachovať špičkovú kvalitu všetkých jedál, ale na druhej strane, aj v tom najjednoduchšom bistre, alebo u predajcu na ulici môžete dostať čerstvú a zdravú potravinu, ktorú môžeme smelo odporučiť. 
Preto  
JAAT Style Quality™     bude pre Vás  hľadať, hodnotiť  a vyberať zdravé jedlá a ich výrobcov po celom Slovensku . Dozviete sa, aké kritériá splnili, aké kvality skrývajú,  čo-to z tajomstiev ich prípravy, ale aj to,  kde ich nájdete.
Vytvorili sme systém hodnotenia kvality jedál, ktorý na Slovensku nemá obdobu.  Je založený na kontrole zdrojov, prípravy a služieb , ktorý Vám zaručí, že jedlá, označené našou  pečaťou pokojne môžete pokladať za zdravé. Viac sa o tomto projekte dozviete zakrátko.
JAAT Style  Pograms™