Liečba chronických infekcií

Mnohé problémy a ochorenia, u ktorých sa odvolávame na vek alebo na rodinnú predispozíciu  nemusia  byť s nimi vôbec  spojené. Príčinou  ťažkostí , ako je únava, bolesti hlavy, brucha, a iných častí tela,  kožných problémov , alergií, problémov s dýchaním  a mnohých ďalších, sú  často nerozpoznané chronické infekcie.  Ich vyšetrenie nespadá do bežného spektra laboratórnych vyšetrení  a preto dnešná medicína, ktorá je z finančných dôvodov zameraná najmä na zobrazovacie metódy, ich odhaľuje len veľmi zriedka, alebo neskoro, niekedy až vtedy, keď napáchajú nenapraviteľné škody.
V liečbe nejasných stavov, (u pacientov s nezistenými diagnózami) je preto nutné myslieť aj na chronické infekcie. Patogény (mikróby vyvolávajúce chorobu) bývajú skoro vždy viaceré a často nestačí odstrániť iba jedného z nich.  Avšak nepremyslená liečba môže narobiť viac škody, ako osohu.  Nevhodnou liečbou môžeme síce dočasne zničiť jeden nebezpečný mikrób, ale pomôžeme  rozmnožiť sa iným patogénom. Je treba zohľadniť , že naše telo je planétou , na ktorej žije celý  mikrosvet.  Je známe, že až 80% druhov buniek v našom tele tvoria cudzie mikroorganizmy.  Len v  tráviacom  trakte človeka je hmotnosť týchto mikroorganizmov  až   do 1,5 kilogramu.  Nevhodnou liečbou môžeme zničiť aj desiatky druhov mikróbov, ktoré nám pomáhali udržiavať obranyschopnosť, vstrebať mnohé živiny,  preto  zrútenie mikrobiálneho ekosystému je začiatkom nedozerných problémov.  
Medzi mikróbmi panujú  pestré vzťahy, podobne ako v našom makrosvete, napríklad súperenie   o obsadenie priestoru a  o živiny.  Ovplyvňuje ich aj sám  človek  telesnou aktivitou , hygienickými návykmi  a prostredím, v ktorom sa pohybuje, ale tiež potravinami , ich výživovým  zložením, obsahom chemických látok, enzýmov, antimikrobiálnych látok z konzumovaných rastlín a živočíchov,  ako aj  prebiotík (látok potrebných pre niektoré telu prospešné mikróby) .
Ak tieto vzťahy poznáme,  môžeme ich vhodne využiť pri liečbe. Nasadenie antibiotík je vážnym zásahom do sveta mikróbov  v ľudskom organizme  a tiež do reakcií organizmu na tento svet .  Preto by  tieto zásahy nemal podceňovať pacient,  ani lekár.
Sprievodná reakcia  pri  ochorení ,  zachytená laboratórnym vyšetrením, sa často zamieňa za príčinu ochorenia.  Priveľmi často sa nasadzujú  lieky, ktoré potláčajú obrannú reakciu organizmu namiesto toho, aby  laboratórny  výsledok poslúžil  na vyskladanie  mozaiky, ktorej obraz  by nám pomohol odhaliť príčinu ochorenia  a  nasadiť  cielenú príčinnú liečbu.
Veľmi dôležitý a povzbudzujúci je poznatok, že v chorobe máme  takmer vždy možnosť  vhodne pozmeniť    mikrosvet v nás  a zlepšiť  tak svoj zdravotný stav i telesnú  kondíciu nielen samotnou cielenou  liečbou, ale aj   liečebnou výživou a  upravenou životosprávou .  Problém je v tom, že iba málo ľudí si  to dostatočne uvedomuje. 
Naše liečebné postupy v snahe odstrániť chronické infekcie, preto okrem cielenej antimikrobiálnej liečby zahrňujú aj udržanie rovnováhy vnútorného prostredia   vhodnou vyváženou prírodnou stravou a jej doplnkami, premyslenou plánovanou  pohybovou aktivitou a  pobytom v prírode s plánovaným určením lokalizácií.
JAAT Style  Pograms™