Nastavenie na inzulín v prípade tzv. labilných diabetikov

Nastavenie na liečbu inzulínom obyčajne prebieha v nemocnici a trvá týždeň, ale nezriedka aj niekoľko týždňov.  U nás trvá nastavenie na liečbu inzulínom v ambulantných podmienkach dva dni a to aj v prípade tzv. labilného diabetu!
Kľúčom k tomuto úspechu je to, že prísne zohľadňujeme individuálne potreby klienta, dané geneticky podmieneným výdajom energie,  úrovňou fyzickej aktivity, stravovacími návykmi a stupňom poškodenia beta aparátu, produkujúceho inzulín.  K tomuto účelu využívame náš originálny patentovaný postup odhadu dávky inzulínu, náš originálny program výpočtu diéty na celý rok Diet Processor, ale aj ďalšie originálne postupy, ktoré zaručujú rýchle a presné nastavenie diabetika na intenzifikovanú liečbu inzulínom vrátane liečby inzulínovou pumpou. Pridanou hodnotou je edukácia, ktorej výsledkom je pochopenie zákonitostí dlhodobého nastavenia na túto liečbu, čo vám umožní vykonávať potrebné korekcie samostatne aj v domácich podmienkach.  Túto možnosť oceníte najmä u diabetika v detskom veku. Naše postupy otvárajú mladým diabetikom stravovanie a pohybovú aktivitu, ktorá ich nevyčlení  z kolektívu ich rovesníkov.


čítaj ďalej
JAAT Style  Pograms™