Niektoré alergické prejavy a syndróm dráždivého kašľa

Všetko, čo sme si povedali vyššie, platí aj v tomto prípade. O to viac, že syndróm dráždivého kašľa sa prejavuje  najčastejšie v detskom veku a včasným liečebným zásahom sme schopní predísť závažným celoživotným škodám, ktoré spôsobuje nehvodné nasadenie antialergík. Pri vzniku dráždivého kašľa zohrávajú významnú úlohu infekcie dýchacieho a tráviaceho traktu a preto existuje reálna možnosť vyriešiť tento problém natrvalo.

Ak organizmus napadne nepriateľ v podobe baktérie, plesne, vírusu, alebo parazita, dochádza k mobilizácii imunitného systému, ktorého zvýšená aktivita má viaceré neželané prejavy. To však neznamená, že riešením je potlačiť tieto prejavy. Spolu s nepríjemnými prejavmi totiž nezriedka potlačíme aj obranu samotnú a tým napomáhame nepriateľovi v ďalšom postupe. Riešením situácie je likvidácia škodcu. Môže to byť veľmi ťažké, pretože do hry vstupujú desiatky druhov baktérií, ktoré žijú v obrovskom počte v našom tráviacom systéme, alebo dýchacom systéme a narušenie rovnováhy medzi nimi môže viesť k ďalším problémom.  Tento postup si vyžaduje špičkové medicínske myslenie, ktoré vám môžeme aj v tomto prípade ponúknuť.   
Ř
JAAT Style  Pograms™