Diétnu liečbu rôznych chorôb

Diéta je základom liečby viacerých chorôb, ako je napríklad:

cukrovka 2. typu,
vysoký krvný tlak,
choroby tráviaceho traktu,
dna,
kožné choroby,
obličkové choroby,
choroby pečene,
a podmieňuje  úspech liečby aj iných chorôb, ako sú :
obávané nádorové ochorenia,
choroby imunitného systému
Problém je, že odporúčania z dostupných medicínskych materiálov sú často protichodné a v praxi vyvolajú skôr zmätok, ako poskytujú návod na prípravu konkrétnych jedál. Druhým problémom je, že nezohľadňujú individuálnu potrebu kalorického príjmu, a tak sa stáva, že pri dlhodobom držaní diét dochádza k podvýžive, ku vzniku nedostatku niektorých významných živín, ako sú aminokyseliny, niektoré významné tuky, vitamíny, minerály, alebo naopak, k nadmernému kalorickému príjmu, a tak aj k obezite.  Naše programy vám ponúkajú jedinečnú možnosť zostavenia správneho jedálnička v zhode s predpísanou diétou na celý rok a to so zohľadnením vašej individuálnej kalorickej potreby a stravovacích zvyklostí. Konečne sa dozviete čo, ako a koľko máte jesť, aby ste dodržali diétu, ktorá je podmienkou vášho uzdravenia.

JAAT Style  Pograms™