Váš úspech je otázkou našej firemnej cti a je súčasťou jej stratégie.
Naším úspechom je dosiahnutie cieľa, ktorý má konkrétne meno a tvár.
Nik, kto sa zveril programu JAAT Style Programs™, neostane so svojím problémom sám.  

                                                                                         MUDr. Andrej Janco, MUDr. Alena Jancová,
                                      Mgr. Tomáš Janco, 
                              autori metódy
JAAT Style  Pograms™
Vážení priatelia,

Firma JAAT Style, s.r.o. je rodinná firma, ktorá pôsobí  v Košiciach, metropole východného Slovenska.  Firma sa už 19 rokov zaoberá vybranými medicínskymi činnosťami,   z ktorých viaceré dosahujú špičkovú úroveň a sú vyhľadávané aj významnými klientmi z celého Slovenska,  pribúdajú však aj klienti zo zahraničia.  Ako sa v posledných rokoch ukázalo, záujem klientov sa sústreďuje najmä na štrukturované medicínske  služby, preto sme významnú  časť invencie a inovatívneho úsilia venovali tvorbe programov, ktoré sú uceleným komplexom overených vyšetrovacích, liečebných a edukačných postupov v najlepšej možnej kvalite.


Preto sme veľmi radi, že vám môžeme predstaviť aj našu divíziu JAAT Style Programs™. Úlohou tejto divízie je vytvárať programy, ktoré sú zamerané na riešenie podstatných zdravotných problémov našich klientov. Cieľom týchto programov nie je predpis lieku, ani  neúčelné zdravotné výkony, ako sa s tým často stretávate. Programy sa zameriavajú  na to,  čo je podstatné pre vás, na prinavrátenie zdravia, teda na včasnú diagnostiku a cielenú liečbu príčin vašich ťažkostí, ako aj na štrukturovanú zdravotnú starostlivosť v prípade, že príčinu choroby z nejakého dôvodu už nie je možné odstrániť. 
Našou hlavnou zbraňou je medicínske myslenie a výsledkom nášho snaženia je  vyliečenie,  podľa možnosti obnovenie plného zdravia.  Na dosiahnutie tohto cieľa používame najmodernejšie dostupné diagnostické a liečebné metódy. Používame tiež najmodrenejšie, overené lieky, ale snažíme sa obmedziť  vždy len na tie, ktorými môžeme odstrániť príčinu choroby.

Aj keď už takýto prístup je dnes zriedkavý, my poskytujeme aj oveľa viac. Poskytneme vám pridanú hodnotu, ktorá vás prekvapí:  Štrukturované vzdelávanie o podstate problémov a ich príčinnej liečbe, balíky pokračujúcich informácií o všetkom, čo vás z medicíny zaujíma, plány postupu, možnosti samokontroly účinnnosti liečby,  prehľady postupu liečby, obrazovú dokumentáciu a mnoho iného, o čom viete, že by ste potrebovali, s čím ste sa však určite ešte nestretli.  

Každý program je od jeho kreovania až po jeho aplikáciu u konkrétneho klienta  spoločným dielom odborníkov, z ktorých každý dokonale pozná svoj prínos a zodpovednosť. To je zárukou kvality služby, ktorú si u nás  objednáte.