Liečba niektorých príčin sterility

Príčin sterility u ženy a muža je viacero a samotná úprava hormonálnej nerovnováhy za pomoci liekov len málokedy vedie k želanému efektu - tehotenstvu.
Rovnako účinne je treba obnoviť normálne imunitné pomery a metabolizmus budúcej rodičky, ale aj vylúčiť príčiny sterility, s ktorými sa málokedy počíta. Treba si uvedomiť aj to, že vajíčko sa po umelom oplodnení spermiou  zahniezdi len v maternici so zdravou sliznicou. Tieto zdanlivo samozrejmé súvislosti však v praxi dosť často unikajú, pretože si vyžadujú podstatne viac pozornosti, vyšetrení a erudície, ako sa to odporúča. Aj v tejto oblasti hovoria za nás výsledky. Informujte sa o našich možnostiach!
JAAT Style  Pograms™